Ústřední církevní kancelář  »  Oddělení  »  Sekretariát

Sekretariát

Referentky sekretariátu je možné kontaktovat na e-mailu sekretariat@e-cirkev.cz, na mobilu +420 605 999 203 nebo na kontaktech níže.

Ing. Alice Pištorová

Asistentka synodního seniora a referentka sekretariátu

Ing. Alice Pištorová

Vede agendu synodní rady a připravuje program a zápisy z jejího zasedání. Soustřeďuje zápisy z poradních odborů a komisí synodní rady. Zajišťuje přípravu zasedání synodu, chystá zásilky pro farní sbory a připravuje schematismus Českobratrské církve evangelické pro Evangelický kalendář.

 

Monika Voženílková

Asistentka vedoucího tajemníka a referentka pro propagaci

Monika Voženílková

Zajišťuje porady a schůzky podle pokynů vedoucího tajemníka, spravuje Fond křesťanské služby, Fond pro bohoslovce a vikariát a Fond pro vdovce a vdovy. Je kontaktní osobou pro studenty bohosloví, kandidáty služby v církvi, uchazeče o vikariát a jáhenskou praxi. Zajišťuje vydávání propagačních tiskovin a předmětů, přípravu a tisk výroční zprávy.