Ústřední církevní kancelář  »  Oddělení  »  Ekumenické

Ekumenické oddělení

Ekumenické oddělení pečuje o vztahy ČCE s jinými církvemi v České republice i v zahraničí, podílí se na přípravě mezicírkevních smluv a dohod. Zajišťuje zahraniční studijní a pracovní pobyty, stáže či návštěvy. Připravuje projekty pro zahraniční partnery ČCE a spolupracuje s pomocnými díly zahraničních církví (Gustav Adolf Werk, HEKS – Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku atd.), zajišťuje distribuci Ekumenického bulletinu v angličtině a němčině zahraničním zájemcům o zprávy z ČCE. Spolupracuje s ekumenickým a misijním poradním odborem synodní rady.

Ekumenické oddělení je možné sledovat také na FB stránkách.

 

Gerhard Frey – Reininghaus

Vedoucí oddělení

Gerhard Frey – Reininghaus

Daniela Hamrová

Referentka

Daniela Hamrová

Mgr. Jonáš Plíšek

Referent

Mgr. Jonáš Plíšek

Oliver Engelhardt, Ph.D.

Referent

Oliver Engelhardt, Ph.D.

Bc. Jan Lavický

Referent

Bc. Jan Lavický