Ústřední církevní kancelář  »  Oddělení  »  Ekonomické

Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení se zabývá celkovým hospodařením církve, připravuje rozpočet a zprávu o hospodaření povšechného sboru. Vede evidenci repartic, odvodů do personálního fondu i dalších fondů a celocírkevních sbírek. Vede evidenci dlouhodobého majetku a zpracovává jeho odpisy. Spolupracuje s Jeronýmovou jednotou a ekonomickým poradním odborem synodní rady.

Marie Levá

Vedoucí oddělení

Marie Levá

    Kontakty:

  • e-mail: leva@e-cirkev.cz
  • telefon: +420 224 999 227
  • mobil: +420 731 124 530
Věra Štulcová

Samostatná účetní

Věra Štulcová

Marta Berounská

Referentka

Marta Berounská

Zpracovává cestovní příkazy.

Hana Kurešová

Pokladní a referentka Jeronýmovy jednoty

Hana Kurešová

Pokladní hodiny - pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 hodin.

Jana Fraňková

Samostatná účetní ČCE Reality a. s.

Jana Fraňková

ČCE Reality a.s.

Referentka

Jana Fučikovská

Externí spolupracovnice na DPP. Má na starosti správu programu Helios.